ANDRA BUDET: Du skall tro att du har något att säga.

Tidigare har jag ju presenterat min TIO BUDORD för författare (som jag en gång för länge sen ombads skriva). Här skriver jag nu lite mer om var och en av dessa, och nu har turen kommit till budord nr 2:

👉 DU SKALL TRO ATT DU HAR NÅGOT ATT SÄGA. 👈

För även om du h-a-r något att säga till världen och vill skriva en bok om din expertis och dina livserfarenheter är det lätt att drabbas av självtvivel.


I och för sig är det naturligt att i perioder tvivla på sig själv och sitt projekt, för det tar lång tid att skriva och färdigställa ett bokmanus. Men om du tvivlar hela tiden kommer du förstås inte framåt.

Ett bra sätt att komma över sitt tvivel kan vara att låta någon annan få läsa – en bit av manuskriptet eller hela texten. Det kan vara en professionell läsare eller någon ut din målgrupp, det vill säga någon som du tänker som en framtida läsare.

När jag som skrivcoach läser manus på uppdrag handlar mitt jobb långt ifrån bara om att peka på vad som behöver utvecklas och förbättras. Det handlar lika mycket om att peka på det som är starkt och unikt, så att den som skrivit k-a-n tro att den har något viktigt att säga.

Hur tänker du? Oavsett om du skriver bok eller inte, hur gör du för att tro att du har något att säga?