Lektör, redaktör eller korrekturläsare – vad behöver du?

Behöver du en lektör, redaktör eller korrekturläsare som kollar igenom ditt manuskript? Kanske behöver du alla, men vet inte vem som gör vad?

Du är i så fall inte ensam.

En vanlig fråga som jag får är nämligen den här:

”Vill du korrekturläsa mitt manus?”

Men när jag ställt några frågor i retur visar det sig att det i första hand inte är korrekturläsning som behövs.

För den som har skrivit ett manuskript (som i slutändan ska bli till exempel en barnbok, en roman, en självbiografi eller en fackbok) vill oftast främst få svar på två grundläggande frågor:

 • Håller texten?
 • Är det intressant eller roligt att läsa? Och i så fall – av vilka skäl?

En lektör letar efter guldkorn och gruskorn

Det kallas för lektörsläsning när manuskriptet blir läst av en professionell person som är van att bedöma manuskript – en lektör.

När jag lektörsläser brukar jag främst leta efter svaren på följande frågor:

 • Vilka är manuskriptets guldkorn och gruskorn – alltså styrkor och svagheter?
 • Finns det en tydlig avsändare och en tydlig målgrupp?
 • Hur är hela texten strukturerad? Finns det en röd tråd eller logiska steg?
 • Hur målande är texten? Skapar det bilder och känslor hos läsaren?
 • Hur fungerar berättarperspektivet eller -perspektiven?
 • Känns tonen och tempot relevant för innehållet?
 • Vad i texten är särskilt engagerande eller intressant?
 • Är det något som känns upprepande eller onödigt?
 • Vad behövs ytterligare för att göra manuskriptet till sitt bästa jag?

När jag har svarat på dessa frågor kan jag ge ett lektörsomdöme. En del lektörer brukar ge ett skriftligt omdöme, men själv brukar jag vilja förmedla mina tankar, tips och reflektioner i ett samtal med författaren (oftast via Zoom eftersom alla inte bor i Örebro där jag finns.)

Jag försöker vara så konkret som möjligt för att ge författaren den bästa hjälpen. Och sedan är det upp till författaren att bestämma vad som hen vill göra något åt. När någon efteråt skriver: ”Nu har det klarnat, nu vet jag hur jag ska jobba vidare” – då vet jag att jag har gjort mitt jobb.

En redaktör tvättar texten

Men ibland får jag i stället frågan om att vara redaktör – att vara den som redigerar, alltså bearbetar texter. Att redigera kallas ibland för att ”tvätta manus” och det säger en hel del. Manuskriptet behöver bli så rent och snyggt som möjligt – alla fläckar som kan störa läsningen måste bort.

Om får uppdraget att vara redaktör för ett bokprojekt arbetar jag mycket mer handfast och konkret än vad jag gör som lektör. Jag får texten som ett Word- eller Pagesdokument och kan där föreslå ändringar och kommentera i marginalen.

Att redigera kallas ibland för att ”tvätta manus” och det säger en hel del. Manuskriptet behöver bli så rent och snyggt som möjligt – alla fläckar som kan störa läsningen måste bort.

I den bästa av världar är manuskriptet redan genomgånget av en lektör eller en förläggare. I den bästa av världar finns redan en tydlig röd tråd och en intressant text som är fint uppdelad med rubriker och mellanrubriker. Men även i den bästa av världar brukar det finnas en hel del kvar att göra.

Konkreta förslag till förändringar

Jag föreslår konkreta ändringar som kan göra texten ännu mer läsvärd.

 • Håller berättelsen eller de olika textdelarna ihop? Om inte, ger jag förslag på hur övergångarna mellan kapitlen blir så bra som möjligt. Behöver kanske någon del flyttas?
 • Är rubrikerna och mellanrubriker tillräckligt läsvänliga och engagerande? Om inte, ger jag förslag på nya varianter.
 • Är tonen och tilltalet konsekvent rätt igenom boken? Om inte, ger jag förslag på hur författaren kan skriva i stället.
 • Är språket lättillgängligt eller relevant för målgruppen? Om inte, ger jag förslag på omskrivningar.
 • Är tempusformerna korrekt och konsekvent använda? Om inte, ger jag förslag på ändringar.
 • Uppför karaktärerna eller exempelpersonerna sig konsekvent genom hela boken? Om inte, visar jag hur bristerna kan avhjälpas.
 • Är faktauppgifter korrekta? Om inte, kollar jag upp så mycket som jag bara kan.
 • Används uttryck, ord, skiljetecken, förkortningar och replikmarkörer (citationstecken eller talstreck) konsekvent och korrekt? Om inte, ger jag förslag till ändringar.
 • Finns onödiga småord (till exempel ju, ganska, lite, bara, väl, alltså) som kan strykas? I så fall gör jag det.

Som redaktör kan jag ge massor av förslag som gör texten flera snäpp bättre, men till syvende och sist är det författaren som bestämmer. I Word och Pages-programmen kan författaren enkelt godkänna eller låta bli att godkänna de ändringar som jag har gjort.

När texten är genomgången och godkänd av författaren (det kanske krävs ett par varv med redaktören) brukar manuskriptet sedan gå till en formgivare eller sättare som ger boken dess slutgiltiga format och utseende.

En korrekturläsare ser till att alla skrynklor försvinner

Text som redigerats i Word eller Pages överförs till det som kallas för InDesign – det program som de flesta formgivare använder. När formgivaren har lagt in alla texter på rätt plats, ja först då är det dags för korrekturläsning. Författaren brukar förstås vilja korrekturläsa själv och ska också göra det, men risken är stor att hen redan ”vet vad som står” och därför missar uppenbara fel.

Det är därför det behövs en hökögd korrekturläsare – en som kan hitta kvarvarande fel och lyfta texten till en ännu högre nivå.

Kanske kan man ta den där tvättliknelsen igen. Om redaktören har tvättat manuskriptet, så får korrekturläsaren ta hand om texttvätten när den torkat. Hon (nästan alltid en hon) håller i det varma strykjärnet och pressar. Om redaktören och författaren har gjort sitt jobb ska det inte finns så många skrynklor kvar, men kanske är det något som missats?

 • Fel i ordföljd, stavning eller meningsbyggnad.
 • Inkonsekvenser vad gäller till exempel stavning, förkortningar eller annat.
 • Dubbla mellanslag eller felaktiga tangentnedslag.
 • Logiska kullerbyttor.

Korrekturläsaren kontrollerar också att avstavningarna är korrekta och ger förslag på sådant som kan förbättras ytterligare. När korrekturet är klart ligger texten välstruken och attraktiv.

Kanske är det du som har skrivit allt, men lektören, redaktören och korrekturläsaren har hjälpt dig på vägen.

Har du fler frågor om detta? Eller är du intresserad av lektörs- eller redaktörshjälp? Du är alltid välkommen att kontakta mig på inger@ingerlundin.se

Lycka till!